Tjänstepension

Vi är specialiserade på kollektivavtalade tjänstepensioner och tjänstepensionsplaner för ej kollektivavtalade företag.

Vi tillhandahåller analys och rådgivning gällande tiotaggarval, löneväxling, direktpension, extraförsäkring och VD-lösningar.

Idag har en yrkesverksam ett större eget ansvar gällande försäkringsskydd och pension. Han/hon ska fatta flera val och beslut gällande tjänstepension, premiepensionsval och privat försäkring.

Genom vårt koncept Rätt Försäkrad – Rätt Placerad ökar de anställdas medvetande om värdet av er tjänstepension, plus att ni ger dem de bästa möjligheter för att välja och fatta bra beslut.