Second Opinion

Betalar ni rätt premie och följer era tjänstepensionsplaner er pensionspolicy? Genom vår tjänst second opinion får ni svar på det. Ni får en sammanställning med bekräftelse på vad som är korrekt och eventuella avvikelser.

Ni får förslag på förbättringar av er pensionspolicy och korrigeringar gällande tjänstepensionsplanerna.