Privatpersoner

Idag har yrkesverksamma ett större ansvar att själva välja och fatta beslut gällande försäkringsskydd och pensionssparande.

Genom anställning kan man omfattas av tjänstepension (arbetsgivaren betalar försäkring för anställd). I de flesta fall finns möjlighet för anställda att välja försäkringsskydd och placering.

Alla yrkesverksamma i Sverige omfattas av premiepension (en del av den allmänna pensionen) där var och en väljer i vilka fonder premiepensionen ska förvaltas.

Slutligen ska vi ta ställning till behov av kompletterande privat försäkring. Vi erbjuder behovsutredning och rådgivning gällande så väl tecknande av försäkring som utbetalning av pension.