Rådgivning inför pensionsutbetalning

Ny lagstiftning och ändrade villkor hos försäkringsbolagen har gett ökade möjligheter till alternativa uttag av pension.

Idag har många stora möjligheter att påverka utbetalningen av pensionen. Man kan exempelvis välja att ta ut en försäkring tidsbestämt i fem år och en annan med livsvarig utbetalning beroende på vad som bedöms vara fördelaktigt.
Vi erbjuder rådgivning utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål om utbetalning av pension. Rådgivningen omfattar allmänpension, tjänstepension och privat pension och inkluderar bl.a. val av förvaltning/placering, jämförelse av villkor mellan försäkringsbolag, skattekonsekvenser, utbetalningstid och efterlevandeskydd.