Pensionsplan

Företag som inte är medlem i Svenskt Näringsliv och inte heller tecknat hängavtal där de förbundit sig att teckna ITP-planen för de anställda tjänstemännen kan välja en att utforma en egen pensionsplan.

Idag finns moderna pensionsplaner hos flera försäkringsbolag som alternativ till ITP-planen genom Collectum/Alecta. Planerna i respektive försäkringsbolag skiljer sig åt, men gemensamt är att alla ger en större valfrihet och möjlighet för företaget att utforma en egen pensionsplan för de anställda. De anställdas valmöjligheter regleras i en av företaget upprättad pensionspolicy.