Om oss – Teamledarna

Teamledarna är specialiserade på kollektiva pensionsplaner som ITP samt upphandlar ”fria” planer för icke kollektivbundna företag.

Vår höga kompetens ger dig som kund trygghet i att företagets pensionsval är korrekta och följer er pensionspolicy, samt att ni betalar rätt premie. Den starka teamledarandan hos oss ger er den höga servicegraden.

Vi ger er mervärde genom vårt koncept Rätt försäkrad – Rätt placerad vilket ökar de anställdas medvetande om värdet av er tjänstepension samt ger dem de bästa möjliga förutsättningar gällande val av försäkringsskydd och förvaltning.