Löneväxling till pension

Löneväxling till pension är ett fördelaktigt sätt att spara ”privat” till pension.

Den anställde växlar bruttolön mot premiebetalning till pension vilket ger motsvarande effekt som ett avdrag för privat pensionsförsäkring tidigare gett, samma låga avkastningsskatt som privatpensionsförsäkring plus möjligheten till lägre skatt vid utbetalning.

Många arbetsgivare låter  även den anställde få mellanskillnaden mellan arbetsgivaravgift som betalas på lön och särskildlöneskatt som betalas på pensionsförsäkringspremier. Det ger 5,8 % extra inbetalning på varje premie.