Historia

Teamledarna grundades 1994 med syfte att som oberoende försäkringsmäklare erbjuda koncept för information och rådgivning avseende tjänstepension till företag och deras anställda.

1998 utvidgades verksamheten till att även omfatta fondandelsförmedling.

From 2006 verkar vi som försäkringsförmedlare (Lag om försäkringsförmedling).

2007 certifierade vi oss som investeringsrådgivare i enlighet med de nya EU-direktiven, Markets in Financial Directive.

2013 licensierade vi oss genom Insuresec.