Om oss – Teamledarna

Teamledarna är specialiserade på kollektiva pensionsplaner som ITP samt upphandlar ”fria” planer för icke kollektivbundna företag.

Vår höga kompetens ger dig som kund trygghet i att företagets pensionsval är korrekta och följer er pensionspolicy, samt att ni betalar rätt premie. Den starka teamledarandan hos oss ger er den höga servicegraden.

Vi ger er mervärde genom vårt koncept Rätt försäkrad – Rätt placerad vilket ökar de anställdas medvetande om värdet av er tjänstepension samt ger dem de bästa möjliga förutsättningar gällande val av försäkringsskydd och förvaltning.

Historia

Teamledarna grundades 1994 med syfte att som oberoende försäkringsmäklare erbjuda koncept för information och rådgivning avseende tjänstepension till företag och deras anställda.

1998 utvidgades verksamheten till att även omfatta fondandelsförmedling.

From 2006 verkar vi som försäkringsförmedlare (Lag om försäkringsförmedling).

2007 certifierade vi oss som investeringsrådgivare i enlighet med de nya EU-direktiven, Markets in Financial Directive.

2013 licensierade vi oss genom Insuresec.