Gruppförsäkring

Många företag erbjuder anställda möjlighet att teckna frivilligt kompletterande försäkringsskydd. Genom ett gruppförsäkringsavtal kan företaget förvissa sig om att de anställda erbjudits möjlighet att komplettera sitt försäkringsskydd. De anställda kan genom gruppförsäkring vanligtvis teckna kompletterande: sjuk-, olycksfalls-, liv- samt barnförsäkring. Premierna betalas ofta genom avdrag på nettolön.

Vi erbjuder upphandling av gruppförsäkring. Till upphandling kan information till presumtiva gruppmedlemmar adderas.