Försäkringsinformation

Teamledarnas koncept Rätt Försäkrad – Rätt Placerad ger de anställda information och personlig rådgivning gällande er tjänstepension, allmänförsäkring samt tips om privat försäkring, på plats hos er.

I konceptet ingår generell information i seminarieform, samt individuell rådgivning. Utformat för att ge de anställda bästa förutsättningar att se hela sin försäkringsbild och kunna fatta bra beslut.