Avgångspension

Med avgångspension avses vanligtvis pension avtalad utöver ordinarie pensionsavtal med syfte att sänka pensionsåldern för den anställde. Genom avgångspension kan ni köpa pension till anställda som ska sluta tidigare.

Vi åtar oss upphandling av avgångspension. Till upphandlingen kan ni addera information till de berörda, individuellt eller i grupp. Vi kan även tillhandahålla individuell rådgivning.