Alternativ ITP/Tiotaggare

Företag som tecknat ITP-avtal, kan ge dem av sina anställda som har en lön över 10 inkomstbasbelopp, en möjlighet att själva välja utformning av sin försäkring sk. tiotaggarförsäkring. Den anställde, Tiotaggaren, får disponera premier för lön över 7,5 inkomstbasbelopp.  Företaget avgör vilka försäkringsbolag/alternativ Tiotaggaren kan välja. Det regleras bäst i en pensionspolicy.

Rådgivning tiotaggarförsäkring

Rådgivning innefattar information och rådgivning avseende tiotaggarval i enlighet med er pensionspolicy. Rådgivningen omfattar även allmän och privat försäkring.  Den anställde erhåller en skriftlig dokumentation/pensionsutredning. Vi åtar oss administrationen. Exempelvis: löneuppdatering, uppdatering av premie, försäkringsuppdatering.

Våra respektive era åtaganden reglerar vi i ett skriftligt avtal.